Müsilaj ve imar değişikliği kanunu TBMM’de

TBMM Genel Kurulunda, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde görüşmeler yapıldı.

0 18

İYİ Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, teklifle, “çevreyle ilgisi olmayan iktidar yandaşlarına fayda sağlanmak istendiğini” ileri sürdü. Müsilaj başta olmak üzere kirlilikle mücadeleyi amaçladığı belirtilen maddeyle “İstanbul Büyükşehir Belediyesine müdahale edilmek istendiğini” savunan Nuhoğlu, kıyılarda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemeyle “kıyıların peşkeş çekileceğini” iddia etti.

Nuhoğlu, Türkiye Çevre Ajansı tarafından şirket kurulmasına imkan tanıyan maddeyi kabul etmediklerini ve düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından bunun sonuçlarını yakından takip edeceklerini söyledi.

MHP Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevre kirliliği ülkeyi bu denli etkiliyorken, tüm belediyelerin bir an önce altyapı sistemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Kalyoncu, “Sadece su kirliliği ve tasarrufu açısından değil, aynı zamanda dünkü yağışlarda Ankara’da şahit olduğumuz gibi sel ve su baskınlarının önlenmesi ve aşırı yağışta şehrin sokaklarında foseptik akışından kaynaklı oluşacak hastalıkların bertaraf edilmesi açısından da büyük önem arz edilmektedir.” diye konuştu.

Sucul ekosistemlerde kirlenme sorununun tek göstergesinin müsilaj olmadığını ve sadece Marmara Denizi’nde görülmediğini belirten Kalyoncu, son dönemde İzmir Körfezi’nde de koku ve dip çamuru görüldüğünü, ayrıca deniz marulunun aşırı şekilde çoğaldığını anlattı. Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer körfezlerimiz ve lagünlerimizde bu sorunlarla karşılaşmamız söz konusudur. Bunun yanında iç sularımız ile göl, gölet ve baraj gibi durgun sularımızda, aşırı kirlenmeye maruz kalan akarsularımızda bu tür kirlenmeleri görebilmek de mümkündür. Özellikle durgun iç sularımızda kirlenme sonucu oluşan ötrofikasyon etkileri geri dönüşü olmayan hal alabilir. Ekosistem dengeleri tamamen alt üst olur ve birçok türün yok oluşuna şahitlik ederiz. Onun için Marmara Denizi’nde öngörülen önlemler paketi, tüm Türkiye genelinde vakit kaybetmeden devreye sokulmalıdır. Havza yönetim planları oluşturulan havzalarda tüm önlemler paketi uygulamaya sokulmalı ve sıkı şekilde denetlenmelidir.”

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin görüşmeleri sırasında birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bilgiç, birleşimi 22.06.2022 saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.